มหาวิทยาลัยนเรศวรอบรมปลูกมะปรางฟรี แถมดูงานพื้นที่ปลูกจริง

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง “การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือ ตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า” ครั้งที่ 13 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 211 ตึกเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และการศึกษาดูงาน ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สนใจติดต่อ 055-963014 หรือ [email protected] ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น