ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย”

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวความคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน ทั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 14 ทีม

ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ทีม Sumjuad 101 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีม Alpha  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม Triple รางวัลชมเชย ทีม จั้มย๋ม ปุ๋มยิ๊ม และ PPI รางวัล Popular Vote ทีม We Bare Bears