ก้าวสู่แบรนด์ 100 ปี “ขาวละออเภสัช” ยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่สากล

“ขาวละออเภสัช” ผู้ผลิตและส่งออกยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มจากธรรมชาติ และสารสกัดจากสมุนไพร ที่ยืนหยัดด้วยคุณภาพ ครองใจคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย พร้อมแนวคิดที่น่าสนใจจาก คุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ผู้บริหาร บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ที่เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน กับการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง ทำให้แบรนด์อยู่ได้อย่างยาวนานเกือบศตวรรษ

ผสานภูมิปัญญาสู่การวิจัย พัฒนาสินค้าไม่หยุดยั้ง

ขาวละออเภสัช มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยผสานกับกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตวิจัยและนำเสนอผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของขาวละออ เริ่มต้นจากต้นตำรับที่ดี มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ รักความสะอาด คัดเลือกวัสดุที่ดี มีกระบวนการผลิตที่ดี และมีกรรมวิธีควบคุมคุณภาพอย่างได้มาตรฐาน

อีกทั้ง ยังมีการจัดฝึกอบรมภายใน รวมถึงการส่งตัวแทน บุคลากรไปอบรมเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ นอกองค์กร แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้โดยสังเขป เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียม และทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยกระดับให้ได้มาตรฐาน สร้างคุณภาพการแข่งขัน

ยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทย สู่สากล โดยธุรกิจของขาวละออ ถือเป็น เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่นำความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาช่วยพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางเกษตรให้เป็นสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเกษตร สุขภาพการแพทย์ และยังสร้างความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“อันนี้ถือเป็น Bioeconomy นอกจากจะสร้างมูลค่า ประโยชน์ของสมุนไพรยังมีเยอะมาก อย่างเช่นภาวะโลกร้อน ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะช่วยในการปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้น ซึ่งพืชจะช่วยสร้างออกซิเจนและช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์”

ขาวละออ ดำเนินการผลิตด้วยกระบวนการทันสมัย ได้รับมาตรฐาน PIC/s GMP, ISO 9001 และได้รับการยอมรับถึงความมีคุณภาพ มีจริยธรรม จากหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานราชการ อาทิ รางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด 6 สมัย, รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ, รางวัลผู้ประกอบการสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ, รางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (เจนีวา) และยังได้รับตราสัญลักษณ์จากองค์การสากล ระดับนานาชาติหลายหน่วยงาน ที่แสดงถึงความใส่ใจในการดำเนินงานด้านต่างๆ

โควิด-19 จุดพลุตลาดสมุนไพรไทยโตต่อเนื่อง

ในยุคที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งสมุนไพรไทยอย่างฟ้าทะลายโจร กระชาย สามารถช่วยรักษาโควิด-19 ได้ ยิ่งทำให้สมุนไพรไทยเป็นที่นิยมและต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งส่งผลให้ตลาดสมุนไพร โตต่อเนื่อง

“ตั้งแต่โควิด ทำให้เราสามารถจำหน่ายฟ้าทะลายโจรให้กับโรงพยาบาลมากขึ้น จนปัจจุบัน ขาวละออ สามารถผลิตยาส่งให้กับโรงพยาบาลชุมชนมากกว่า 10 ชนิด”

ปัจจุบัน ขาวละออ มีผลิตภัณฑ์กว่า 100 ตำรับ ทั้งชนิดผง เม็ด แคปซูล ยาน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ จัดจำหน่ายผ่านร้านขายยา ร้านสมุนไพร โมเดิร์นเทรด โรงพยาบาล ทั้งยังขายสารสกัดต่างๆ ไปโรงงานอุตสาหกรรมให้ผลิตสินค้าอื่นๆ ต่อ โดยส่งออกทั้งตลาด B2B และ B2C

ตำนาน “โฆษณาหนังขายยา” กลยุทธ์สร้างชื่อทั่วประเทศ

สำหรับจุดเริ่มต้นการตลาด คุณวัชรพงษ์ เล่าว่า สมัยก่อนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทำการตลาดด้วยการทำกลยุทธ์โฆษณาตามหนังสมัยก่อน จนทำให้ขาวละออเป็นที่รู้จักมาอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ

“พ่อกับแม่มีกลยุทธ์ที่ทำให้ขาวละออเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ด้วยการไปโฆษณาตามหนังขายยา ซึ่งตอนนั้นการโฆษณาไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าวิธีนี้แล้ว”

ขณะที่ปัจจุบัน มีการพัฒนากลยุทธ์และการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งคุณวัชรพงษ์ บอกว่า สำหรับตลาดออนไลน์ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในด้านนี้ แต่ยังมีข้อจำกัดหลายๆ อย่าง เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับยา โดยมาตรฐาน อย. ค่อนข้างเข้มงวด เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับยา

“ธุรกิจเกี่ยวกับยาเป็นเรื่องที่ยาก ต้องอาศัยความอดทน แต่หากมีกระบวนการทางการตลาดที่ดี ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภคหากมีข้อสงสัย ก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น”

สนับสนุนเกษตรกร สร้างอาชีพให้คนไทย

สนับสนุนเกษตรกรไทย ด้วยการสนับสนุนแหล่งเพาะปลูกที่มีความใส่ใจดูแลผลผลิตอย่างมีระบบ รวมถึงฟาร์มที่มีผลผลิตระดับเกษตรอินทรีย์เป็นคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านวัตถุดิบสมุนไพรไทยให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีกำลังใจที่จะดำเนินวิถีเกษตรกรด้านสมุนไพรไทยสืบต่อไปแก่เกษตรกรรุ่นลูก

“เราเป็นมากกว่า Contract Farming บางทีเราให้เงินไปก่อนด้วยซ้ำ เพื่อให้เกษตรกรไปหาสมุนไพรพันธุ์ที่ดีมาปลูก ไม่ว่าตลาดการซื้อขายจะเป็นยังไง เราก็ซื้อกับเกษตรกรตลอด”

ยิ่งไปกว่านั้น เทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่หันมานิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับกระแสค่านิยมการบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างกว้างขวางทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งถือเป็นโอกาสทองของเกษตรกรไทย ในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน ให้มั่นคงแก่เกษตรกรไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ก้าวสู่แบรนด์ 100 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ชื่อเสียงของ “ขาวละออ” ถือเป็นแบรนด์ที่การันตีด้านคุณภาพ เพราะหัวใจสำคัญในการพัฒนาแบรนด์คือ มุ่งมั่นเน้นที่คำว่าคุณภาพเป็นหลัก อีกทั้งตัวสินค้าก็สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมาเกือบ 100 ปี จนเกิดความเชื่อใจของผู้บริโภค สร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้

สำหรับแนวคิดการบริหารในครั้งนี้ หัวเรือใหญ่อย่างคุณวัชรพงษ์ เล่าว่า

จะนำพาบริษัทให้ได้ 100 ปี สิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือ การมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทำให้ครอบครัวอยู่ได้ยืนยาว เมื่อครอบครัวอยู่ได้ยืนยาว ธุรกิจก็ไม่แตกแยก และหน้าที่ของครอบครัวคือทำให้ธุรกิจอยู่ในครรลองคลองธรรม ซึ่งสิ่งนี้จะนำพาธุรกิจให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

“คนที่เป็นผู้นำองค์กรต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และการจะเกิดผลสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งคือพ่อแม่ทำให้ลูกหลานเห็น โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับยา สำคัญคือจรรยาบรรณ จนตอนนี้กำลังเข้าสู่รุ่นที่ 4 แล้ว และมุ่งมั่นนำองค์กรสู่ 100 ปี พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมต่อไป”

นอกจากนี้ ยังเชื่ออีกว่า การทำทุกอย่างบนความถูกต้อง และบริหารอย่างโปร่งใสในทุกๆ ด้าน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน ส่งผลให้องค์กรเติบโตต่อไป

แม้จะเป็น Family Business ก็ยังเชื่อว่า นอกจากคนในครอบครัว องค์กรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเดินหน้าต่อ

จากกระแสความต้องการสมุนไพรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในตลาดโลก เพราะสมุนไพรสามารถช่วยทั้งการรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ ประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิด แต่ยังขาดการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ดังนั้น “ขาวละออเภสัช” ที่มีการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐาน ถือเป็นโอกาสทองในการรุกตลาดสมุนไพรที่พร้อมแข่งขันในตลาดโลก เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน

รู้จัก “บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด” ได้เพิ่มเติมที่ : https://www.khaolaor.com/

https://www.facebook.com/khaolaor

https://www.instagram.com/klo.ig/

LINE ID : @khaolaor

________________________________________

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิกหรือสายด่วน 1333