เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “พลิกโฉมอาเซียนสู่การค้าแห่งอนาคต : กรอบการเจรจายุคใหม่”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีงานสัมมนาดีๆ และฟรี

เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ ดี๊ ดี

ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 13.30-16.30 น.

เรื่อง พลิกโฉมอาเซียนสู่การค้าแห่งอนาคต : กรอบการเจรจายุคใหม่

เราขนทัพวิทยากรมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการยกระดับความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของอาเซียนกับคู่เจรจาในอนาคต

การใช้สิทธิประโยชน์ในตลาดอาเซียนกับคู่เจรจา

การเตรียมตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลก

การเตรียมพร้อม MSMEs สู่การค้าแห่งอนาคต

มุมมองต่อประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการค้า

ดำเนินรายการโดย คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ GM LIVE

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ASEAN และรับชมการสัมมนาผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom หรือ Facebook Fanpage กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 13.30-16.30 น. แล้วพบกันใน Zoom