สวทช. เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต” ครบ จบ คุ้ม ราคาเดียว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต..ครบ..จบ..คุ้ม” พร้อมทั้งการเสวนา จุดเด่นของ e-Learning Platform

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมุ่งเน้นในด้าน การพัฒนาบุคลากรวิจัย การสร้างแรงบันดาลใจ และการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม หรือการ Upskill พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และ Reskill การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ บนพื้นฐานเทคโนโลยีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้รูปแบบ Onsite รูปแบบ Online และการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning ซึ่งเหมาะกับสังคมในปัจจุบันที่สามารถเรียนได้ทุกที ทุกเวลา เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ที่สำคัญสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ การเปิดตัวแนะนำแพลตฟอร์มชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต Career4Future e-Learning Platform ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ครั้งนี้ยังได้พัฒนาเนื้อหาวิชาองค์ความรู้ จากวิทยากรมืออาชีพและหลากหลายสาขา เช่น ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และยังเป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นของคลังปัญญาจากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยหลากหลายสาขา รวมทั้งยังมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในรูปแบบคลิปวิดีโอซึ่งสามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทุกสายอาชีพและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีหลักสูตรฝึกอบรมให้เลือกกว่า 90 บทเรียน และคลิป Video ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เข้าถึงง่าย ทั้งหลักสูตรฝึกอบรมตามสายงานอาชีพ และกลุ่มอุตสาหกรรม

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. กล่าวว่า แพลตฟอร์มชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต มีความครบถ้วนทั้งหลักสูตรและครอบคลุมทั้ง Soft skills และ Reskill และมีความหลากหลายต่อภาคอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในตัวเองอย่างครบครัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทันที ที่สำคัญให้ความคุ้มค่ากับชุดความรู้สมัยใหม่ มีแบบทดสอบและรับใบประกาศนียบัตร การันตีในวิชาชีพและค่าลงทะเบียนอยู่ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ อาทิ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมอัญมณี ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สวทช. หวังว่าองค์ความรู้ e-Learning Platform นี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้าถึงง่ายในทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างแนวทางความคิดต่อยอดการพัฒนาความรู้ได้อย่างครบถ้วน และคุ้มค่าในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ผู้สนใจเรียนออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์ คุ้มที่สุด จ่ายรายเดือนในราคาเดียว 399 บาท เรียนได้ทุกคอร์ส และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรในระบบ e-Learning ได้ที่เว็บไซต์ https://elearn.career4future.com หรือ E-mail: [email protected] และโทรศัพท์ 02-644-8150