ปุ๋ยตรากระต่ายเปิดตัวปุ๋ยสูตรใหม่ 10-10-10 ทางเลือกใหม่เพื่อเกษตรกร เหมาะสำหรับข้าวและพืชไร่ทุกชนิด

กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2565 – เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการยกระดับคุณภาพผลิตผล ปุ๋ยตรากระต่ายโดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นำเสนอทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยสูตรใหม่ล่าสุด พร้อมแนะนำวิธีการผสมปุ๋ยให้เกษตรกรได้เลือกผสมและสามารถปรับปริมาณการใช้ได้เองตามความต้องการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดปุ๋ยเคมีและความเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรที่อยู่คู่เกษตรกรไทยอย่างยาวนาน

ปุ๋ยตรากระต่ายเปิดตัวปุ๋ยสูตร 10-10-10 ปุ๋ยทางเลือกเพื่อเกษตรกรไทย เหมาะสมสำหรับนาข้าวและพืชไร่ทุกชนิด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลิตผลคุ้มค่ามีคุณภาพ เม็ดปุ๋ยเป็นสีน้ำตาลทั้งกระสอบ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักครบในเม็ดเดียว ให้พืชดึงธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ตัวเม็ดปุ๋ยหว่านง่าย สำหรับพืชไร่เหมาะสำหรับใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้มีความสมบูรณ์ก่อนเริ่มเพาะปลูก หรือใช้บำรุงพืชให้เจริญเติบโตได้ดี สำหรับนาข้าว ช่วยเพิ่มน้ำหนัก ให้รวงใหญ่ มั่นใจได้ผลิตผลดี มาชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ

นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ย บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า “ด้วยความต้องการใช้ปุ๋ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์ซัพพลายในตลาดปัจจุบัน บวกกับต้นทุนวัตถุดิบแม่ปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรยังสามารถเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปุ๋ยตรากระต่ายจึงได้สรรหาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ปุ๋ยสูตร 10-10-10 ให้เป็นอีกตัวเลือกในตลาดที่เกษตรกรจะนำไปใช้เพิ่มคุณภาพผลิตผลของแปลงตนเอง โดยยังคงคุณภาพการันตีด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 นอกจากนี้ เรายังได้นำเสนออัตราส่วนการผสมปุ๋ยสูตรเทียบเท่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกผสมปุ๋ยใช้เองได้ อย่างเช่น การผสมปุ๋ยสูตร 46-0-0 เข้ากับปุ๋ยสูตร 10-10-10 อย่างละ 1 กระสอบ จะได้ปุ๋ยสูตรเทียบเท่าสูตร 28-5-5 ในปริมาณ 2 กระสอบ ซึ่งการออกปุ๋ยสูตรใหม่นี้ เรามุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด และเพื่อให้เกษตรกรยังสามารถเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร และผลักดันไม่ให้เกิดภาวะวัตถุดิบอาหารขาดแคลน อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของเจียไต๋”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตรากระต่ายเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ เจียไต๋ หรือ YouTube : ปุ๋ยตรากระต่าย และทาง Facebook : ปุ๋ยตรากระต่าย