บมจ.ไทยเซ็นทรัล จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) และโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ และได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอนมานอกห้องเรียนผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่ให้นักเรียนได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ฐานบอลหรรษา ฐานกล่องสุ่มสมการ ฐานคณิตคิดไวบันไดแช่แข็ง ฐานเอแม็ท ซูโดกุ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาของนักเรียนในชุมชน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 

Thai Central Chemical Public Company Limited held the A-Math Camp

to encourage the education for students in the community

Mr. Somruk Likitcharoenphan – Executive Officer & Senior Vice President and staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand held the A-Math camp for elementary school student grades 4-6 at Wat Lamud School and Wat Sadej School in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The objectives are to provide students with a new learning experience and to change the atmosphere outside of the classroom through math activity bases that let students have fun and enjoy a variety of activities such as a fun ball game, an equation random box game, a freeze ladder game and A-Math SUDOKU game. This activity is part of an effort to encourage education for students in the community, which TCCC has always emphasized and supported.