เจียไต๋นำเสนอโซลูชั่นการบำรุงรักษาพืชพันธุ์ ในงาน International Weed Science Congress (IWSC 2022)

กรุงเทพฯ 15 ธันวาคม 2565 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาวงการเกษตรไทยในงานประชุมวัชพืชนานาชาติ International Weed Science Congress (IWSC 2022) ครั้งที่ 8 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์วัชพืชแห่งประเทศไทย (WSST) และสมาคมวิทยาศาสตร์วัชพืชนานาชาติ (IWSS) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และแนวคิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วัชพืช ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

ในปัจจุบัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำเกษตร งานประชุมวัชพืชนานาชาติครั้งนี้ จึงได้รวมพลังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ด้านวัชพืชมากกว่า 650 คนจาก 55 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์วัชพืชในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง” ซึ่งกลุ่มธุรกิจอารักขาพืชเจียไต๋ ได้ร่วมนำเสนอโซลูชั่นทางการเกษตร พร้อมสาธิตประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ คลีโอ-โปร และเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรในการรับมือและจัดการกับวัชพืชในไร่ข้าวโพด โดยชูจุดยืนในฐานะ “Trusted partner in agrochemicals” พร้อมเคียงข้างเกษตรกรในการบำรุงและเอาใจใส่พืชพันธุ์ต่างๆ ให้เจริญงอกงาม ด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเจียไต๋ที่ยึดหลักคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

อารักขาพืชเจียไต๋ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Code of Conduct) ซึ่งนอกจากนำเสนอโซลูชั่นการเกษตรแล้ว ยังจัดกิจกรรมส่งมอบองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้งาน และเมื่อไม่นานมานี้ อารักขาพืชเจียไต๋ ยังได้ร่วมงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์อารักขาพืชของไทย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ