แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรในไทย

สังคมไทยอยู่คู่กับการเกษตรมาอย่างยาวนาน เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น จากการทำเพื่อขายเลี้ยงชีพก็เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวน การประมง ไปจนถึงปศุสัตว์ต่างๆ

หลายคนจึงมีข้อสงสัยว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมในด้านนี้เป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในปี 2566 เพราะนับตั้งแต่มีโรคระบาดเกิดขึ้นธุรกิจหลายประเภทเองก็ต้องถอยลงไปตั้งรับพอสมควร บวกกับสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนักทั้งเรื่องเงินเฟ้อ ค่าน้ำมันสูง มีต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ สูงตามไปด้วย

เราจะลองมาดูข้อมูลของอุตสาหกรรมการเกษตรในปี 2565 เพื่อคาดการณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2566 กัน

GDP ไตรมาส 2 ปี 2565 ขยายตัวดีขึ้น ส่งสัญญาอุตสาหกรรมการเกษตรไทยในทิศทางบวก

จากการค้นหาข้อมูลและได้พบเจอกับรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ระบุว่า ผลวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้านการเกษตรของประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามีอัตราการขยายตัวถึง 5.7% ซึ่งถ้าประเมินในภาพรวมถือว่ามีทิศทางที่ดี ยิ่งเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ที่ขยายตัวเพียง 4.1% นั่นเท่ากับแนวโน้มที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในแวดวงอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้น

เมื่อเจาะลึกลงไปอีกก็พบว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มพืชถือว่ามีการขยายตัวสูงสุดอยู่ที่ 9.3% ในช่วงไตรมาส 2 ของปี ไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ลำไย มังคุด เงาะ

อย่างไรก็ตาม สำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มปศุสัตว์ กลับมีการหดตัวอยู่ที่ 2.2% และกลุ่มอุตสาหกรรมประมงหดตัวอยู่ที่ 2.7% บ่งบอกว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ ต้นทุนจากการทำงานหรือการลงทุน เป็นต้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมการเกษตรในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ด้วยข้อมูลที่ระบุนั้นทางด้านของ สศก. ยังคาดการณ์ด้วยว่าตลอดปี 2565 นี้ ค่า GDP การเกษตรของไทยน่าจะขยายตัวอยู่ราว 2.4-3.4% หากเทียบกับปี 2564 เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่หลายพื้นที่ฝนตกมากกว่าปกติ ปริมาณน้ำทั้งแอ่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่กักเก็บจากการสร้างของมนุษย์รองรับน้ำแบบเต็มประสิทธิภาพ บวกกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง แนะนำเทคนิคในการลดต้นทุนด้านการเกษตร

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักที่จะพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคง รวมถึงตลาดอะไหล่การเกษตรก็มีโอกาสเติบโตขึ้นในปี 2566 ด้วยเช่นกัน

สินค้าการเกษตรของไทยหลายอย่างถือว่ามีชื่อเสียงและทั่วโลกให้การยอมรับอย่างมาก เมื่อมีการนำเอาความทันสมัย เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ บวกกับปริมาณความต้องการยังคงสูงขึ้นในสินค้าเกษตรหลายประเภท ภาพรวมของอุตสาหกรรมด้านนี้จึงไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังวลใจมากนัก สามารถเดินหน้าทำได้อย่างเต็มที่ มีผลลัพธ์ดีๆ รออยู่