บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ให้โรงเรียนในชุมชนรอบโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี นายวายุ ก้องเกรียงไกร และ นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนในชุมชนรอบโรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในงานจัดให้มีการแสดง เกม และมอบรางวัลให้กับเด็กๆ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited held National Children’s Day 2023 to schools in the area around the plant site

Mr. Jirachai Saruesee, Mr. Vayu Kongkreangkrai and Mr. Bunchai Kokiatphithak – General Manager together with the staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the Leadership of producer and distributor the high-quality NPK compound fertilizers under the OX-Brand, held National Children’s Day 2023 to schools in the area around plant site of Nakhon Luang plant site, Phra Nakhon Ayutthaya Province and Phrapradaeng Plant Site, Samut Prakan Province. On this occasion, there was a show, games, and prizes for the children. This activity is a part of mission to care for society which TCCC has always emphasized.