ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการจัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์เพื่อส่งเสริมและเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเกษตรให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงาน

ภายในงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์มีทั้งกิจกรรมทางด้านสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ จักรกลการเกษตร ประมง เทคโนโลยีภูมิทัศน์ รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร ทั้งด้านการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ แบบจำลองการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm นิทรรศการและการฝึกอบรมอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เช่น การปลูกผักไร้ดิน การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การจัดอบรมวิชาการแก่เกษตรกร เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดทางด้านเกษตร อาทิ การประกวดโคชน การสาธิตการแข่งขันชนโค การสาธิตการแข่งขันชนไก่ การแข่งขันนกกรงหัวจุก การประกวดไก่แจ้สวยงาม การประกวดปลากัด การประกวดสุนัข การแข่งขันว่ายน้ำสุนัข บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก และยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงจากศิลปินนักร้องทุกค่ำคืน

อีกทั้งในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (NUCA) ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับพิธีเปิดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนภายในจังหวัดและใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

รับรองว่าทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2566 กลับมาครั้งนี้ ยิ่งใหญ่สมการรอคอย จัดเต็ม 10 วัน 10 คืน ทั้งนิทรรศการวิชาการ อบรมระยะสั้น การประกวดแข่งขัน กิจกรรมบนเวที และอีกเยอะแยะมากมาย พลาดไม่ได้ 4-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช