เปิด 4 น้ำตกแหล่งเที่ยวโคราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้นำชุมชนในอำเภอวังน้ำเขียว เตรียมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวน้ำตก 4 แห้ว ได้แก่ น้ำตกคลองหนึ่ง น้ำตกคลองกุ่ม น้ำตกคลองดินดำ และน้ำตกขุนโจร โดยน้ำตกทั้งหมดอยู่บนถนนของโยธาธิการเส้นอำเภอวังน้ำเขียว ตัดออกตำบลคลองม่วง ของอำเภอปากช่อง ถนนเส้นนี้จะมีธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกทั้ง 4 แห่ง ทางชุมชนจึงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

นายพงศ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางนี้ จะเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวอีกเส้นทางหนึ่งของอำเภอวังน้ำเขียว ที่จะเชื่อมไปยังอำเภอปากช่อง จะทำให้เกิดการสร้างานสร้างรายได้ให้ชุมชน

สำหรับถนนสายน้ำตกแห่งนี้ เส้นทางจะเริ่มจากน้ำตกคลองหนึ่ง บ้านคลองหินร่อง ต้นน้ำเกิดจากป่าเขาภูหลวง ตำบลระเริง ไหลผ่านบ้านคลองกุ่ม เกิดน้ำตกคลองกุ่ม ไหลผ่านบ้านคลองดิน เป็นน้ำตกคลองดินดำ และสายน้ำตกนี้ยังผ่านไปตำบลวังหมี เกิดเป็นน้ำตกขุนโจร แล้วไหลลงสู่เขื่อนลำพระเพลิง

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน