สภาเภสัชฯ รับรองแอป ALL PharmaSee บริการเภสัชกรรมทางไกล

สภาเภสัชกรรมรับรอง ALL PharmaSee Application เพื่อให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ผ่านแชท/วิดีโอคอลตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย

เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาของชุมชน ภายใต้การบริหารของ บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ALL PharmaSee ที่ให้บริการคำปรึกษาเภสัชกรรมทางไกลโดยเภสัชกร (Telepharmacy) ตามมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่ต้องออกไปร้านยาด้วยตัวเอง

ALL PharmaSee เป็นแอปพลิเคชั่นปรึกษาเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส แบบออนไลน์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาเภสัชกรรม ในการอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สอบถามเรื่องการใช้ยาและอาหารเสริม เสมือนมีเภสัชกรอยู่ใกล้บ้าน ด้วยการแชทหรือวิดีโอคอลได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยฟีเจอร์อื่นๆ ภายในแอปฯ เช่น บริการให้คำปรึกษาเภสัชกรรมทางไกลโดยเภสัชกร พร้อมจัดส่งวิตามิน อาหารเสริม เวชสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ และยาสามัญประจำบ้าน ถึงบ้าน (ยกเว้นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยเภสัชกร), บริการให้คำปรึกษาสุขภาพเฉพาะด้าน และค้นหาร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ใกล้บ้าน

นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม อาทิ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล, ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง ถูกคน และถูกโรค อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาผิดวิธี, ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร้านยาหรือสถานพยาบาล เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย, ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล, ช่วยดูแลสุขภาพของเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการ ที่มีข้อจำกัดในด้านการเดินทาง, ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งมีเภสัชกรและร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ที่เป็นร้านยาที่มีคุณภาพใกล้ชุมชน พร้อมให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ทุกคนได้ปรึกษาเภสัชกรได้ทุกที่ ทุกเวลา