ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล ร่วมรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนชุมชน ซอยประดิพัทธ์ 23 หลังเตรียมมีก่อสร้างอาคารสูง ในซอยแคบ หลังร้องไปหลายช่องทางแต่ทุกอย่างยังนิ่ง

ตัวแทนชุมชน ซอยประดิพัทธ์ 23 พานายกัณตภณ ดวงอัมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท-เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่รับฟังปัญหาก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 219 ห้อง ภายในซอยประดิพัทธ์ 23 ซึ่งประชาชน และชาวชุมชนดั้งเดิมได้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเพราะเกรงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2544 และส่งผลต่อคนชุมชน ทั้งใช้ชีวิต การสัญจร การจราจรและไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้แทนชุมชน ย้ำกับ ส.ส.พรรคก้าวไกลว่า เหตุที่ต้องร้องเรียกก็เพื่อให้คำนึงถึงวิถีชีวิตและสุขภาพของผู้คนในชุมชนดั้งเดิม โดยเฉพาะภายในซอยมีตลาด และอาคารอยู่อาศัยเดิมอยู่แล้ว รวมถึงมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ การเข้าช่วยเหลือ ระงับเหตุ รถดับเพลิง รถกระเช้า จะเข้าไม่ได้ เพราะความกว้างของถนนที่ตัวแทนชุมชนร่วมสังเกตการณ์การรังวัดความกว้างถนนสาธารณะของสภาผู้บริโภค พบว่าส่วนใหญ่ไม่ถึง 6 เมตรตามกฎหมาย ซึ่งต่างจากที่กรุงเทพมหานครและบริษัท ยึดเส้นเขตตามโฉนดที่มีความกว้างกว่า 7 เมตร โดยที่ไม่ได้ยึดตามสภาพจริงของการใช้งาน ที่มีทั้งตู้ชุมสายโทรศัพท์ เสาไฟฟ้า อีกทั้งประเด็นที่มีความเป็นห่วงระบบดับเพลิงในอาคารที่ต้องได้มาตรฐาน มีการรับรองจากวิศวกรด้วย รวมถึง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องแสงแดด และกระแสลม บดบังชุมชนเชื่อว่าจะส่งผลกับสุขภาพของประชาชนแน่นอน ซึ่งทั้งหมดได้ยื่นหนังสือโต้แย้งไปหลายช่องทาง รวมถึง กรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้รับการแก้ไข

ตัวแทนชุมชน ฝากขอให้ ส.ส.พรรคก้าวไกล ช่วยเหลือชุมชน หยุดการตอกเสาเข็มเตรียมการก่อสร้างที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ไว้ตามที่รับอนุญาตให้สร้างอาคารไปได้ก่อนที่จะมีการอนุมัติแบบ หรือ ระงับขั้นตอนการแจ้งขออนุญาตสร้างอาคารผ่านมาตรา 39 ทวิแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไว้ก่อนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชนและประเมินผลรอบด้านอย่างแท้จริง รวมถึง ควรมีการแก้ไขกฎหมายผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเมืองและชุมชนในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามยุคสมัยด้วย