อ.ต.ก. จัดทัพสินค้าเกษตรคุณภาพสูงกว่า 25 ร้านค้า 22-26 ธ.ค. นี้

ใกล้สิ้นปีนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ชวนชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพสูงกว่า 25 ร้านค้า พร้อมเปิดให้แวะชมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 22-26 ธ.ค. นี้

ช่วงใกล้เทศกาลใหม่ “อ.ต.ก.” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุขปี 2567 จัดงาน อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL ครั้งที่ 2 ดึงสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงจากเกษตรกรตัวจริงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมผนึกกำลังจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจัดจำหน่ายในราคาคุ้มค่าเพื่อมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า เผื่อว่าลูกหลานบ้านไหนอยากนำไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือจะกลับไปกินเองที่บ้านก็ย่อมได้

พร้อมกันนี้ “อ.ต.ก.” ยังชวนเยี่ยมชม ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสถานที่รองรับการจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงแห่งใหม่ใจกลางเมือง และจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกแห่งของกรุงเทพฯ อีกด้วย

คุณปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เผยว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มเงินในกระเป๋าให้เกษตรกร จึงมอบหมายให้ อ.ต.ก. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ให้เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เป้าประสงค์ของ “ศูนย์แสดงสินค้าฯ” คือ ต้องการให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดนำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดจำหน่ายถึงผู้บริโภคได้โดยตรงภายใต้มาตรฐานการรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง หรือใช้เป็นช่องทางสำหรับการเจรจาทางธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก ทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว และเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายและส่งออกไปถึงระดับโลกได้ด้วย

“เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์ “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรฯ ด้วยการคัดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทำการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ปณิธาน ปิดท้าย

ความพิเศษของงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL ครั้งที่ 2” คือ รวบรวมสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง ราคาคุ้มค่า กว่า 25 ร้านค้า อาทิ

 • กรมปศุสัตว์ จำหน่าย นมแพะอัดเม็ด นมแพะพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ตโฮมเมด ชีสนมแพะ วาฟเฟิลนมแพะ น้ำนมข้าวโพด
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำหน่าย น้ำมันงา น้ำมันรำข้าวสกัดเย็นกล้วยฮ๊อมหอม ผลไม้ฟรีซดราย กระเทียมดำ ลำไยอบแห้งสีทอง นมและเมล็ดแมคาเดเมีย กาแฟถ้ำสิงห์โรบัสตา ข้าวซอยพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา
 • กรมประมง จำหน่าย กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งเสียบ ปลาข้าวสาร ปลาจิ้งจั้งอบกรอบ
 • กรมวิชาการเกษตร จำหน่าย กระเป๋า กระเช้า กระบุง เสื่อ ข้าวสังข์หยด แป้งสาคูต้น
 • กรมหม่อนไหม จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม น้ำมันเบอร์รี แยมมัลเบอร์รี กระเช้าส่งความสุข
 • กรมพัฒนาที่ดิน จำหน่าย พืชผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง สาธิตเครื่องล้างผัก
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำหน่าย พริกไทยจันทบุรี
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำหน่าย กุ้งแห้ง กุ้งขาวแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง
 • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อ.ต.ก. จำหน่าย ข้าวสาร พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปลาหางนกยูง
 • กองธุรกิจข้าว จำหน่าย ข้าวสาร
 • บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด จำหน่าย เนื้อวัวราคาพิเศษ ผัก ไข่อินทรีย์และเบเกอรี่
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปบ้านหนองคล่อ จ.พิจิตร จำหน่าย ผลไม้อบแห้ง
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน จ.พังงา จำหน่าย ผลไม้ และธัญพืชอบแห้ง
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนแตงเมล่อนบ้านทุ่ง หมู่ 4 จ.สุพรรณบุรี จำหน่าย เมล่อนสด
 • สวนขยันกิจ จ.ปราจีนบุรี จำหน่าย ส้ม ขนุน มะละกอ
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำหน่าย นมโคแท้ 100%

นอกจากนี้ ยังมีบริการรับส่งสินค้า จากไปรษณีย์ไทยมาให้บริการถึงที่ และยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร การสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม มินิคอนเสิร์ต และช่วงโปรโมชันจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อส่งความสุขไปยังเกษตรกรและประชาชนตลอด 5 วันเต็ม

พบกับ “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ครั้งที่ 2 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ ตลาด อ.ต.ก. ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. บนถนนกำแพงเพชร ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช และเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นด้วยรถสาธารณะ หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีกำแพงเพชร ทางออกที่ 3