ไทยเซ็นทรัลฯ สืบสานประเพณีไทย ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สืบสานประเพณีไทย
ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต พร้อมตัวแทนบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองสะแก และผู้นำชุมชน เพื่อสืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันดีงามให้คงอยู่ไว้ให้คนรุ่นเหลังสืบต่อไป กิจกรรมนี้ถือเป็นการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited inherited Thai Tradition, joined the pouring of water over the hands and asked for blessings from the elderly on the occasion of the Songkran Festival

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee (4th Left) – General Manager of Operation Support Division and the representatives of Thai Central Chemical Public Company Limited, the leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, joined the Songkran Festival with the Elderly Club of khlong Sakae Sub-District and community leaders in order to continue inheriting and preserving the existence of the Thai tradition. This activity is a part of the mission to care for society which TCCC has always emphasized.