ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับใบประกาศเกียรติคุณจากไปรษณีย์ไทย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับใบประกาศเกียรติคุณจากไปรษณีย์ไทย

สนับสนุนแคมเปญ reBOX เปลี่ยนของที่ใช้แล้วให้เป็นสิ่งของที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางสาวบุญรัตน์ บุญเรืองเลอศักดิ์ (ซ้าย) ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนรับประกาศเกียรติคุณจาก ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในงาน “ส่งสุข ส่งรัก” ด้วยการส่งมอบกล่องรักที่สัมผัสได้ให้กับหน่วยงานคนพิการ ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมแคมเปญ reBOX สนับสนุนการรีไซเคิลกล่องและซองที่ใช้แล้ว นำมาเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคมที่บริษัทได้ให้ความสำคัญเสมอมา

 Thai Central Chemical Public Company Limited received a certificate from Thailand Post for participating in the reBox Campaign, to turn used items into benefits for society and the environment

Ms. Boonrat Boonruenglersak (Left), Section Manager of Public Relations & Investor Relations of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading producer and distributor of high-quality NPK compound fertilizers under the OX brand, received a certificate from Dr. Danan Suphatthaphan (Right), President of Thailand Post Co., Ltd., on the occasion of “Sending Happiness, Sending Love” by delivering tactile love boxes to disabled people’s agencies at the Phanurangsi Pasaneeyakar Building. Regarding TCCC has participated in the reBox Campaign to support used boxes and envelopes for recycling and turn them into beneficial items for society and the environment. This activity is considered part of the mission to care for society, which TCCC has always emphasized.