มันเทศเนื้อสีเหลืองไต้หวัน

ผิวสีเหลือง เนื้อสีเหลือง รสชาติหวาน หัวใหญ่เหมาะแก่การเผาอย่างยิ่ง มันเหลืองไต้หวัน ผิวสีเหลือง เนื้อสีเหลือง รสชาติหวาน เนื้อนุ่มเนียน

สนใจยอดมันเทศเหลืองไต้หวัน ติดต่อทางข้อความสวนคุณลี หรือผ่าน line ไอดี LEEFARM2