แตงโมลูกผสมจอมขวัญ

ต้นแข็งแรง ใบใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว เก็บเกี่ยวเร็วกว่าพันธุ์การค้าอื่น 3-5 วัน ผลหนัก 4-6 กิโลกรัม ทรงผลกลมรี สีผลลายเขียวเข้ม เนื้อสีแดงสด รสชาติหวาน 12-13% บริกซ์ กรอบ รับประทานอร่อย การผสมติดผลดี ผลเจริญเติบโตเร็ว ผลใหญ่ น้ำหนักดี อายุเก็บเกี่ยว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ด

แหล่งที่มา : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) โทรศัพท์ 02-831-7777