ส้มโอพันธุ์ใหม่ “พลอยชมพู”

ส้มโอพันธุ์ “พลอยชมพู” ถูกพัฒนาพันธุ์มาจาก “ทัมบุนพิงค์” ส้มโอคุณภาพดีของมาเลเซีย นำมาปลูกเสียบกิ่งกับตอส้มโอจนได้กิ่งพันธุ์ส้มโอต้นใหม่ “พลอยชมพู” มีขนาดผลโต ทรงผลแป้น ไม่มีจุก น้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม ต่อผล เปลือกผลค่อนข้างบาง สีของเปลือกในและผนังกลีบสีชมพูเรื่อๆ เนื้อมีลักษณะนิ่ม ไม่ฉ่ำน้ำ จำนวนกลีบ 14-16 กลีบ รสชาติถูกใจนักชิม เพราะมีรสหวานอมเปรี้ยว เหมาะสำหรับปลูกเชิงการค้า

แหล่งที่มา : สวนบางไผ่พันธุ์ไม้ คุณฉัตราพร สิงหราช (เล็ก) โทรศัพท์ 086-569-6225 หรือ คุณกัลยารัตน์ ชมฉ่ำ (แดง) โทรศัพท์ 084-656-1174