เยาวชนทั่วประเทศแสดงความอาลัยผ่านภาพวาด “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

เยาวชนไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมใจส่งผลงานภาพวาด “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” ร่วมชิงทุนการศึกษาและถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านผลงานภาพวาดอันทรงคุณค่าจำนวนมาก


โครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 โดยบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือและวรรณกรรมไทยโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้จากการอ่านเป็นผลงานศิลปะมานานนับ 10 ปี

และในปีนี้ ทางโครงการฯ ได้ส่งเสริมให้เยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษาร่วมอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 70 ปี และถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นผลงานศิลปะในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

โดยมีเยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมากโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมเข้าร่วมพิจารณาตัดสินผลงานจำนวน 7 ท่าน

ได้แก่ อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ : 2536 ) คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย : 2555) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม : 2554) อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม : 2557) อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และคุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art และในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 44 ชิ้น ซึ่งจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตัวแทนคณะกรรมการในสายศิลปกรรม ได้กล่าวชื่นชมผลงานของปีนี้ว่า “ภาพรวมของผลงานปีนี้ถือได้ว่าเป็นที่พอใจสำหรับคณะกรรมการ ขอชื่นชมเยาวชนที่มีการใช้เทคนิคที่สร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ๆ ที่หลากหลาย มาจากทั่วทั้งประเทศ มีทั้งสไตล์แบบอีสาน แบบธรรมชาติ และขอฝากบอกลูกๆ ทุกคนว่า เวลาเขียนรูป ให้เขียนมาจากใจ อย่าไปนึกถึงคนอื่น จงเขียนรูปจากใจของเราซึ่งจะทำให้ได้ผลงานที่เป็นสไตล์ในแบบของตนเอง”


กรรมการในสายวรรณกรรม อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กล่าวว่า “หัวข้อการประกวดเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นปีที่คนไทยน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะถ่ายทอด  โดยเฉพาะปีนี้สามารถเลือกอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในหลวง เรื่องราวของท่านนั้นมีอยู่มาก ทุกศาสตร์ทุกแขนง ทำอย่างไรถึงจะเล่าเรื่องที่อยู่ในหัวใจของคนไทยออกมาได้น่าดู น่าตื่นตา ตื่นใจ ดังนั้น เราต้องใช้ศิลปะมาเป็นตัวเล่าแบบที่เยาวชนของเรากำลังทำอยู่ คือ อ่าน ตีความให้เข้าใจ จนเกิดแรงบันดาลใจแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ”

 


ทั้งนี้ จะมีการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย และมอบรางวัลทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,350,000 บาทและถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา) ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ซึ่งผลงานทั้ง 44 ชิ้นที่เยาวชนถ่ายทอดจากความรู้สึกที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยเทคนิคที่สร้างสรรค์อย่างงดงามนี้จะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการให้ผู้สนใจได้เข้าชมและร่วมซื้อภาพการกุศล ณ ห้องโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2560  รายได้จากการจำหน่ายผลงานทั้งหมดจะมอบให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป ผู้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/intouchstation หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2118-6953 และ 06-4939-9667