งดงาม! สงขลาเนรมิตน้ำตกตามวรรณกรรม “พระสุธน – มโนราห์” กลางเมือง

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. รายงานข่าวว่าที่บริเวณสวนเสรี แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นสวนหย่อมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาว จ.สงขลาและนักท่องเที่ยว ใกล้กับแหลมสมิหลา จ.สงขลา

เทศบาลนครสงขลาได้มีการพัฒนาสวนเสรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า”SONG KHLA CITY” และใช้รูปแบบของวรรณคดีไทย โดยเนรมิตน้ำตกในสระอโนดาตในวรรณกรรมเลื่องชื่อ “พระสุธน – มโนราห์” ที่มีนางกินนรี 7 คนเล่นน้ำตกในสระอโนดาตและพรานบุญใช้บ่วงนาคบาศจับตัวนางมโนราห์

“การพัฒนาสวนเสรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวรรณคดีไทย ทางจังหวัดสงขลาได้ใช้งบพัฒนาจังหวัดสงขลา มาดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาทิวทัศน์เมืองสงขลา เพื่อยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่ระดับสากล”

รายงานข่าวว่าในทุกๆวันได้รับความสนใจจากชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่เข้าไปเที่ยวชมความสวยงงามของน้ำตกแห่งนี้ และถ่ายรูปกับน้ำตกและนางกินนรีทั้ง 7 นางที่เล่นน้ำตกอยู่ในสระอโนดาต ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกธรรมชาติ

“น้ำตกมี 3 ชั้นไหลลงมาตามโขดหินอย่างสวยงามและมีละอองน้ำโดนลมพัดลงมาตามความแรงของน้ำที่เป็นธรรมชาติเมื่อเข้าไปสัมผัสใกล้ๆน้ำตก จะเห็นความสวยงามที่ชัดเจนขึ้นและหากผู้ที่เคยอ่านวรรณกรรมเรื่อง “พระสุธน – มโนราห์”แล้ว ก็จะเห็นภาพที่มีการเนรมิตพื้นที่บริเวณสวนเสรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวรรณคดีไทยได้อย่างลงตัว”