ชื่อพันธุ์ ชะนี (Chani)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ เพาะจากเมล็ดลวง

แหล่งที่ค้นพบ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง ไม่เป็นระเบียบ

ใบ รูปร่างของใบ รูปไข่ขอบขนาน ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ แหลม

ดอก รูปของดอกตูม รูปไข่กลับ ปลายดอกตูม แหลม

ผล ทรงผลกลมรี ปลายผล ป้าน ลักษณะฐานผล ป้าน ความยาวก้านผล ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล ขอบนูน หนามผล รูปร่างหนามผล นูนปลายแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล ไม่มีหนาม หนามปลายผล หนามตรง หนามรอบขั้วผล หนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร

การเจริญเติบโตของต้น เร็ว การออกดอก มาก การติดผล ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี 100-110 ผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกว้างผล 17 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 55 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.5 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.5 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ 740 กรัม ความหนาเนื้อ 1.66 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก YO16B กลิ่นของเนื้อ     มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อ หวานมาก ลักษณะของเนื้อ ละเอียด เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง น้ำหนักเปลือก 1,480 กรัม สีเปลือกผลสุก Y146D จำนวนเมล็ดลีบต่อเมล็ดเต็ม 70/30 ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 3.65 เซนติเมตร ความยาว 5.5 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ขอบขนาน น้ำหนักเมล็ด 180 กรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตรงฤดูกาล อายุการเก็บเกี่ยว 117 วัน

เจ้าของผู้ปลูก คุณกฤษณ์ วงษ์วิทย์ 45 หมู่ที่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 089-808-6397