ชื่อพันธุ์ นมสด

ประวัติ ทุเรียนพันธุ์นมสด มีลักษณะเด่นที่หวานมันเหมือนนม เดิมมีถิ่นกำเนิดในจังหวัดนนทบุรี

ลักษณะเด่น

ต้น ลำต้นและทรงพุ่มเป็นทรงปิระมิด พุ่มใบคล้ายหมอนทอง ทนแล้งได้ดี

เนื้อ สีขาว เส้นใยอ่อนนุ่ม

รสชาติ หวานมันเหมือนนม

กลิ่น หอมอ่อน

ช่วงเดือนที่ให้ผลผลิต ให้ผลผลิตประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาตรี โสวรรณตระกูล เจ้าของสวนละอองฟ้า โทร. 089-749-1735