ปาล์มเมอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics) ต้น (Tree)

ลักษณะทรงพุ่มต้น (canopy) ใหญ่ (large)

ลักษณะเปลือกลำต้น (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเลื้อยของกิ่ง (climbing of branch) ไม่เลื้อย (no) ใบ (Leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมโคนใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) แผ่นใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบอ่อน(young leaf colour) YG144C สีใบแก่ (mature leaf colour) YG147A

ผล (Fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข่กลับ (obovate) รูปหน้าตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหล่ด้าน ท้องผล (shape of ventral shoulder) กลมกว้าง (rounded outward) ทรงไหล่ด้านหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหล่ลาดลง 45 องศา (sloping downward) ร่องฐานผล (groove at fruit base) ไม่มี (absent) รอยเว้าด้านท้องผล (sinus) ไม่มี (absent) จะงอย (beak) ไม่มี (absent)

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) การออกดอก (flowering) ง่าย (easy) การติดผล (fruit setting) ง่าย (easy) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล (fruit size) 8.07×12.07×7.13 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 380 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green

fruit) YG150D สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) เหลือง (yellow) กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) เปอร์เซ็นต์เนื้อ (flesh recovery) 73 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเส้นใย (quantity of fibre) น้อย (scarce) ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ปานกลาง (intermediate) สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) YG148A รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปรี้ยว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก (% Brix) 15 องศาบริกซ์ ผลสามารถเก็บรักษาได้นาน คุณภาพผลดี

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786