มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการธรรมชาติปลอดภัย ชวนตามหาสุดยอดภาพถ่าย “Memory In Maejam”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลังร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ขอชวนนักล่านัยตาเลนส์ ไม่ว่าใคร ก็เป็นช่างภาพได้ ต๊ะต่อนยอนภาคเหนือ “เที่ยวแม่แจ่ม…แอ่” ตามหาสุดยอดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 197,000 บาท สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผ่านไทม์ไลน์ Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย ง่ายๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2561 นี้

ในการประกวดครั้งนี้ ได้กำหนดลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับ ทิวทัศน์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”  ได้ที่ Facebook เพจ : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ Safethainature (www.facebook.com/safethainature)

 

รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

กลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1                  เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท                                                   พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลที่ 2                  เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท                                                   พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลที่ 3                  เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท                                                   พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลชมเชย 1-3       (จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท) มูลค่ารวม 6,000 บาท       พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

 

กลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

รางวัลที่ 1                  เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท                                                   พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลที่ 2                  เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท                                                   พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลที่ 3                  เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท                                                     พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลชมเชย 1-3       (จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท) มูลค่ารวม 6,000 บาท       พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

 

กลุ่ม C : กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รางวัลที่ 1                  เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท                                                   พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลที่ 2                  เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท                                                     พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลที่ 3                  เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท                                                     พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลชมเชย 1-3       (จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท) มูลค่ารวม 6,000 บาท       พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

 

รางวัลมหาชน

ภาพถ่ายผลงานของผู้ส่งภาพเข้าประกวด (โดยไม่แบ่งประเภทของกลุ่มผู้สมัคร) ที่มียอด Love & Share & Comment สูงสุด

จำนวน 10 รางวัล

รางวัลมหาชนลำดับที่ 1              เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท                                   พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

รางวัลมหาชนลำดับที่ 2-10         เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท                                         พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ

 

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมสนุก กิจกรรมช่องทาง Online

กระเป๋า Back Pack กันน้ำ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 5,000 บาท

 

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ www.facebook.com/safethainature
 2. โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าประกวด ลงใน Timeline Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย (พร้อมตั้งค่าโพสต์สาธารณะ) พร้อมระบุว่า

– ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam  (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)

– ชื่อภาพ

– ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

– ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย

– คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย

– ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP

 1. ลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวด : ภาพทิวทัศน์, วิถีชีวิต, วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี (ตั้งแต่ 30 ก.ย.59 – 30 ก.ย.61)
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ ไม่เกิน 5 ภาพ

 

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล กล้องโปร กล้อง Smart Phone หรือ Tablet (ไฟล์ JPEG / ความละเอียดของภาพ มีขนาด 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป และ Resolution หรือความละเอียดในการแสดงผลของภาพ 300 ppi)
 2. ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตใต้ภาพ หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. โปรแกรมแต่งภาพ ปรับได้เฉพาะ (สี-แสง) เท่านั้น
 4. ผู้ส่งภาพจะต้องเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ เพื่อสำหรับตรวจสอบ (หากคณะกรรมการ มีความประสงค์จะขอดูภาพต้นฉบับ ในกรณีที่ภาพนั้นได้รับรางวัล)

ระเบียบข้อบังคับในการส่งภาพประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุกลุ่มประเภทผู้ประกวดให้ชัดเจน อาทิ กลุ่ม A : กลุ่มบุคคลทั่วไป, กลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หรือ กลุ่ม C : กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ประเภทกลุ่ม B : กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่า เป็นการส่งภาพประกวดในกลุ่ม  A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ประเภทกลุ่ม C : กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต้องแนบเอกสารรับรอง เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กลับมายังบริษัท มิฉะนั้นจะถือว่า เป็นการส่งภาพประกวดในกลุ่ม  A : กลุ่มบุคคลทั่วไป
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ หรือเป็นภาพที่ต่อเนื่องกับภาพที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นๆ ทุกองค์กร
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 6. ผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวด ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงานชัดเจน ห้ามคัดลอก/แก้ไข/ตัดต่อ/ทำซ้ำ ผลงานผู้อื่นเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ภาพที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของภาพและผู้จัดการประกวด (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด )
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน อาทิ

– ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam  (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)

– ชื่อภาพ

– ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

– ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย

– คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย

– ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยอมรับทุกกติกา ระเบียบข้อบังคับ โดยไม่มีเงื่อนไข
 2. หากพบว่า ภาพที่ส่งเข้าประกวด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือทำผิดกติกา ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับพิจารณาค่าตอบแทน หรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำการผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทนหรือรางวัลได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. หากมีบุคคลที่สามท้วงติงและกล่าวอ้างว่า ภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้ส่งเข้ามา มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทางผู้จัดการประกวด ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ

 

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด (กรณีภาพถ่ายผ่านเข้ารอบ)

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบ จะต้องส่งภาพถ่ายต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ โดยแนบรายละเอียดดังนี้

– ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam (ระบุกลุ่มประกวด A, B, C)

– ชื่อภาพ

– ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานภาพถ่ายประกวด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมอีเมล์

– ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย

– คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย

– ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ของผู้ผ่านเข้ารอบ

– ไฟล์ภาพ ที่มีขนาดตรงตามกติกา

โดยสามารถแนบไฟล์ข้อมูลทั้งหมด Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน ส่งมาที่ : คุณฉัฐวีณ์ ตรีสุคนธรัตน์ (สำนักสื่อสารองค์กร) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 28 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 1. ส่งมาทาง E-mail : [email protected]

 

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกิจกรรม (ไม่ได้ส่งภาพเข้าประกวด)

 1. ผู้ร่วมสนุกต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย https://www.facebook.com/safethainature/
 2. ผู้ร่วมสนุกสามารถ Love & Share ภาพถ่ายของผู้ส่งเข้าประกวดที่คุณถูกใจ จำนวน 2 ครั้ง (โดยเปิดการตั้งค่าเป็น Public สาธารณะไว้)
 3. ติด Hashtag #MemoryInMaejam #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP เพื่อลุ้นรับกระเป๋า Back Pack กันน้ำ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันการเข้าร่วมงานที่ : บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

ผู้ประสานงานติดต่อ : คุณศิริรัตน์  ทูลธรรม (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)      เบอร์โทร :    092-426-5041                 อีเมล์ :      [email protected]

Facebook :  www.facebook.com/safethainature                              Youtube :   เจอนู่น เจอร์นีย์, รอบไร่รอบรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม