สสก. 9 พิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร จัดมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สสก. 9 พิษณุโลก ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา Young Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

โดยกำหนดจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561 ขึ้นระหว่าง วันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค.61 บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ของ Young Smart Farmerและอาสาสมัครเกษตร 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ภายใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร

“กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการมีชีวิตเสมือนจริง การจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยนำผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกร อาทิ ผลผลิตบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม ทั้งผลิตภัณฑ์จากพืช ผลไม้ สมุนไพร เกษตรอินทรีย์ และของดี 9 จังหวัดภาพเหนือตอนล่าง เช่น ทุเรียนหลงหลินลับแล สับประรดห้วยมุ่น ส้มโอท่าข่อย รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนววิถี เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาการจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ของYoung Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรอีกด้วย จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงาน นอกจากจะได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ในราคาที่ไม่แพงอีกด้วย” นายอาชว์ชัยชาญ ฝากทิ้งท้าย