ฟอร์ด-พีดีเอ จัดฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพให้ผู้สูงวัยครบ 300 ครัวเรือน ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, 10 พฤศจิกายน 2565ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ ฉลองการจัดฝึกอบรมโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Ford Regenerating Life) ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้สูงวัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 ครัวเรือนใน 9 จังหวัดทั่วประเทศครบตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 

ฟอร์ด ประเทศไทย รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพในโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และขยายการอบรมไปยังกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้และส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง นอกจากการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรเพื่อสร้างอาหารอย่างเร่งด่วนแล้ว เรายังแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการ รวมถึงทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้จากการขายสินค้าในชุมชนออนไลน์ นับเป็นหนึ่งในความพยายามของฟอร์ดที่ต้องการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าว

ในปีนี้ ฟอร์ดและพีดีเอได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาอบรมทักษะอาชีพ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้ขยายการส่งมอบองค์ความรู้ในภาคใต้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ครอบคลุม 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม กาญจนบุรี ชลบุรี ขอนแก่น เชียงราย กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ และกระบี่ ตลอดทั้งกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้แนวทางการทำอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนพร้อมลงมือปฏิบัติจริงโดยมีพืชเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น การเพาะเชื้อเห็ดป่าที่รับประทานได้หลายสายพันธุ์บนต้นยางนา การเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักในการดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงการฝึกใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ เมื่อจบการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือเบื้องต้นในการเพาะปลูก ได้แก่ ชุดเพาะเห็ดนางฟ้า ชุดเพาะถั่วงอกและชุดเพาะทานตะวันงอก และกล้าพืชผักสวนครัว เพื่อนำไปใช้สร้างรายได้ และบริโภคในครัวเรือนได้ด้วยตัวเอง

ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทย ซึ่งฟอร์ด ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายกิจกรรม โดยในโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิตประจำปี 2565 ฟอร์ด ประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณราว 1,200,000 บาทในการจัดอบรมเพื่อมอบองค์ความรู้ในด้านการสร้างอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วน เพื่อเสริมแกร่งให้กับประชากรในกลุ่มผู้สูงวัยได้พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้ และสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดข้างล่างนี้เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ 

# # #

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (NYSE: F) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพันธกิจที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเดินทางออกไปทำตามความฝันได้อย่างเสรี นโยบายฟอร์ด พลัส ของบริษัทมุ่งผลักดันการเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคด้วยการผนวกจุดแข็งที่มีอยู่เดิม และศักยภาพใหม่ๆ ของบริษัท เข้ากับการสานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้ลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์ยิ่งขึ้น  ฟอร์ดออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และให้บริการหลังการขายแก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่มีการติดตั้งระบบเชื่อมต่อการสื่อสารและมีการนำระบบพลังงานไฟฟ้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งรถกระบะ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ รถตู้ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ฟอร์ด และรถยนต์หรูภายใต้แบรนด์ลินคอล์น บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การให้บริการผ่านระบบเชื่อมต่อการสื่อสารภายในรถ และให้บริการแผนการสัญจรอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ฟอร์ดยังให้บริการด้านการเงินผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต โดยปัจจุบัน ฟอร์ดมีพนักงานประมาณ 182,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ด ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด และฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ corporate.ford.com  

ติดต่อ: ปรีติ ประพันธ์วิทยา วรวุฒิ ชูมณี วิมลพรรณ นามพาโชค
ฟอร์ด ประเทศไทย  ฟอร์ด ประเทศไทย  ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์
+66.81.930.1088   +66.93.442.8289 +66.90.974.9002
[email protected] [email protected] [email protected]