รมว. ก.เกษตรฯ เปิดวันมะม่วงแปดริ้ว

วันมะม่วงแปดริ้ว : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง พืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และของดีเมืองแปดริ้ว ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนให้ผู้ผลิตได้จำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.ฉะเชิงเทรา