ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา