เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท จัดงาน  “ตลาดไท ทุเรียนไท คุณภาพ”

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมการรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียน กระตุ้นให้เกษตรกรเน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อจำหน่ายตลาดค้าส่งภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนควรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม เป็นการผลิตคุณภาพมาตรฐาน GAP พร้อมตรวจสอบย้อนผ่าน QR Code มุ่งสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตทุเรียนของประเทศไทยว่า มีแหล่งผลิตสำคัญ 2 แหล่ง คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้  ในปี 2562กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนที่จะเข้าสู่ตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ  นอกจากนี้ยังเน้นกระจายสินค้าผ่านตลาด Modern trade และ ตลาดในประเทศ ตามการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดกว่า 495,543 ตัน ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วกว่า 74%

สถานการณ์ผลผลิตทุเรียนโดยรวมในปีนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ทุเรียนเกรด A  เกษตรกรขายได้ราคา 121 บาท/กิโลกรัม  ในขณะที่ภาคใต้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียน 445,220 ตัน   ตลาดไท นับเป็นตลาดค้าส่งที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศ ที่มีการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ จากข้อมูลพบว่ามีการซื้อขายทุเรียนผ่านตลาดไทวันละไม่ต่ำกว่า 400 – 600 ตัน นับได้ว่า ตลาดไท เป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพในการกระจายผลผลิตทุเรียนคุณภาพในประเทศสูง ราคาซื้อขายยุติธรรม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อกระจายสู่ตลาดค้าส่งในประเทศให้มากขึ้นเพื่อรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ

ในปีนี้ ได้จัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ”  ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2562  ณ ลานจอดรถ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัดเพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งมีกิจกรรม แนะนำให้ประชาชนทั่วไป สังเกตและการวิธีการเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า

นอกจากนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงนวัตกรรมเครื่องวัดทุเรียนคุณภาพจาก 4 สถาบันการศึกษา การจัดแข่งขัน “นักคัดทุเรียนคุณภาพ นักคัดมือทอง”  เป็นครั้งแรก เพื่อเฟ้นหา “นักคัดทุเรียนคุณภาพของประเทศไทย” จากผู้แข่งขันทั่วประเทศ และการแสดงสุดยอดทุเรียนสายพันธุ์หายาก อาทิ หลงลับแล, หลินลับแล, ก้านยาว, พวงมณี, ชะนีไข่ และกบพิกุล เป็นต้น รวมทั้งการแนะนำความรู้เกี่ยวกับการดูและการเลือกทุเรียนคุณภาพ