ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2/2562

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

บทความก่อนหน้านี้3 – 4 สิงหาคม นี้! พาแม่เที่ยวงาน “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี
บทความถัดไปสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.18 : “ปลาหมอไทย ชุมพร 1” แหล่งเพาะเลี้ยงใหญ่ที่สุโขทัย เกษตรกรลดพื้นที่นา ขุดบ่อเลี้ยงจำหน่ายสร้างรายได้มานานกว่า 7 ปี .