“Otto Farm” หยิบวัตถุดิบประจำท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นงานหัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน

“ฐานันดร ศรีเพ็ญ จากร้าน Otto Farm” หนึ่งในสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ที่ได้อวดผลงานสร้างสรรค์ น่าสนใจในงาน SACICT Craft Fair 2019 งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์ที่มาจากแรงบันดาลใจของผู้ออกแบบ “เครื่องประดับดินด่านเกวียน” สะท้อนถึงคุณค่า และอัตลักษณ์แห่งถิ่นฐานบ้านเกิดที่ถูกถ่ายทอดไว้บนชิ้นงานศิลปหัตถกรรม

ฐานันดร ศรีเพ็ญ จากร้าน Otto Farm สมาชิก SACICT เปิดเผยว่า ส่วนตัวเป็นคนชอบงานสร้างสรรค์ และก็ภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดคือ จ.นครราชสีมา เพราะเห็นว่ามีทรัพย์ในดินสินในน้ำมากมายที่มีคุณค่า โดยเฉพาะ “ดินด่านเกวียน” ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้วัตถุดิบที่มีคุณค่าของบ้านเกิดมาอยู่ในงานศิลปหัตถกรรมได้อย่างลงตัว จึงได้คิดค้นที่จะนำดินด่านเกวียน มาทำเครื่องประดับ และงานตกแต่งต่าง ๆ เช่น กระดุม ของตกแต่ง เครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษของดินด่านเกวียนคือ เป็นดินที่มีแร่เหล็กสูง กรรมวิธีในการทำ จึงใช้เทคนิคการตำให้ละเอียด เพื่อให้แร่เหล็กแตกตัวเกิดความระยิบระยับสวยงามปนอยู่ในพื้นผิว เกิดเป็นประกายธรรมชาติ

นอกจากนี้ เพื่อกลบจุดอ่อนของความเป็นดิน ป้องกันการแตกหัก ชำรุดง่าย ก่อนนำไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานบางประเภทที่ต้องอาศัยความแข็งแรงสูง เช่น เครื่องประดับ หรือกระดุม จึงต้องนำดินไปเผาด้วยความร้อนสูงประมาณ 1100-1200 องศาฯ เพื่อให้ได้ดินที่แข็งแรง แต่ถ้าเครื่องประดับทั่วไป เช่น ตุ้มหู จะเผาที่อุณหภูมิ 800-900 องศา โดยอุณหภูมิที่ต่างกันก็ทำให้เกิดสีที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย กลายเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องแต่งแต้มมากนัก

การทำผลงานออกมา เดิมทียังไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นที่รู้จักของตลาด จึงค่อยๆเริ่มทำงานด้วยใจรักเป็นจุดเริ่มต้น แต่ปัจจุบันได้มีโอกาสเป็นสมาชิกของ SACICT ก็กลายเป็นโอกาสที่ดีของ Otto Farm เพราะการได้มีโอกาสร่วมออกร้านในงานต่าง ๆ ของ SACICT เช่นงาน SACICT Craft Fair 2019 ที่ผ่านมา ก็กลับกลายเป็นการได้ประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักอย่างได้ผลดี อีกทั้ง ยังช่วยให้เกิดการแมชชิ่ง เชื่อมโยงกับกลุ่มสมาชิกด้วยกัน เป็นการต่อยอด แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย