ธ.ก.ส. ร่วมโครงการไทยเด็ด Matching Day ครั้งที่ 4

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการไทยเด็ด Matching Day ครั้งที่ 4 โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ธ.ก.ส. และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำสินค้าเด่นจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ มาจำหน่ายในบริเวณปั๊มที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่