ซี.พี. บังกลาเทศ เปิดโรงงาน โชว์กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำมาตรฐานโลก

เกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายเขตภาคเหนือ สาธารณรัฐบังกลาเทศ จำนวน 25 คน เยี่ยมชม โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า ของ บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชลสิทธิ์ เวทยะวานิช ผู้จัดการทั่วไป ซี.พี. บังกลาเทศ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า สาธารณรัฐบังกลาเทศ

บทความก่อนหน้านี้ชัยสิทธิ์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดกลางมีระบบการจัดการที่ดี ใช้มูลหมู ลดค่าไฟได้วันละ 1,000 บาท
บทความถัดไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก World Ant Forum Bangkok, 2019 และเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ ANeT ครั้งที่ 12 ระดมสมองนักวิจัยมดจากทั่วโลก ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากมด และการจัดการมดในยุคดิจิตอล 11-15 พฤศจิกายน 2562