วว. เปลี่ยนช่องทางการรับเช็คเงินสดกับคู่ค้า ภายใต้แคมเปญ “เงินเข้าบัญชี รวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย ง่ายๆ แค่ SCAN”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับเช็คเงินสดของคู่ค้าภายนอกให้สะดวกยิ่งขึ้นและประหยัดยิ่งกว่าเดิม สนองนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้แคมเปญ “เงินเข้าบัญชี รวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย ง่ายๆ แค่ SCAN” โดยใช้รูปแบบการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการ โดยการเปลี่ยนรูปแบบรับเช็คเงินสดดังกล่าว มีข้อดีคือ ไม่เสียเวลานำฝากเช็ค ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีในทันที กรณีแจ้งบัญชีรับเงินเป็นธนาคารกรุงไทย หากเป็นธนาคารอื่นจะได้รับเงินภายใน 2 วันทำการ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาเช็คหายระหว่างทาง นอกจากนี้ จะมีข้อความแจ้งเตือนทั้ง SMS และ e-mail ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่ค้าและ วว. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 577-9312-3 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ วว. www.tistr.or.th หรือ LINE@tistr