วว. จัดกิจกรรม “วว. จิตอาสา เราทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ”

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน.ผตร.อว.) ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “วว. จิตอาสา เราทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ” โดยมี ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวรายงาน และ นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรกล่าวแนะนำกิจกรรมของโครงการ พร้อมนำเยี่ยมชมบู๊ธกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมความเป็นจิตอาสา และจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบประวัติความเป็นมาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และบรรยายการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยมีผู้แทนจาก วว., ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า และองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชน โดยทีมนักวิจัย จากศูนย์เชี่ยวชาญพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร Admin วว.เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี)

บทความก่อนหน้านี้CP และ CPF นำเสนอประสบการณ์การดำเนินงานสิทธิมนุษยชน ที่การประชุม 2019UN Forum
บทความถัดไปราคาหมูทั่วโลกขยับหลังจีนขาดแคลนหนัก