ผู้จัดการ ธ.ก.ส. รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สาขาบริหารรัฐกิจ จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงาน ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านต่างๆ เสมอมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่