Socks & Smiles มอบโอกาสทางสังคมผ่านโครงการ “ถุงเท้าแลกรอยยิ้ม”มุ่งยกระดับวิถีชีวิตผู้ด้อยโอกาส พร้อมเปิดโปรเจคแรก ขายถุงเท้าลายพิเศษ ระดมหาทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า กลุ่มลูกเหรียง จ. ยะลา

Socks&Smilesเป็นธุรกิจเพื่อสังคม(SocialEnterprise)ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับวิถีชีวิต ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั่วประเทศ เรามีเป้าหมายที่จะดําเนินธุรกิจโดยการพึ่งพาตัวเองด้าน การเงิน (Self-sufficiency) นั่นเป็นเหตุผลให้ Socks & Smiles เลือกที่จะผลิตและจําหน่ายถุงเท้าลายต่าง ๆ ออกมาเพื่อหารายได้จากการจําหน่ายมาดําเนินธุรกิจและนํากําไร 100% มอบกลับให้สังคมหรือองค์กร ที่ทางเราสนใจเข้าช่วยเหลือ

สําหรับคอลเลคชั่น Socks & Smiles x ลูกเหรียง ถือเป็นโปรเจคแรกของเราที่ได้เริ่มทดลอง รูปแบบธุรกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม หลังจากที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ใน จ. ยะลา และได้พบกับชายแดนใต้ มาเป็นเวลากว่า 16 ปี ด้วยภารกิจหลัก 3 ข้อ คือ จัดหาทุนการศึกษา จัดกิจกรรมเยียวยาเยาวชน และสู่ชีวิตใหม่ที่ทุกคนมีความหวัง

จุดเด่นของคอลเลคชั่นนี้อยู่ที่ “ลายถุงเท้า” ที่ถูกออกแบบโดยเด็ก ๆ ในการดูแลของกลุ่มลูกเหรียง การวาดและลงสีผ่านลายเส้นอันไร้เดียงสา ถูกประยุกต์มาให้ปรากฏในถุงเท้า 4 สี 4 ลาย ที่เราคัดเลือกมา ไว้อย่างลงตัวเช่น ภาพ “ขาเทียมที่พาฉันเดิน” ของ น้องช๊ะ ขาเทียมที่ถูกแปะไปด้วยดอกไม้หลากสีสัน

เธอ เล่าว่า “ในตอนนี้หนูใส่ขาเทียม ดอกไม้เหล่านี้ก็เปรียบเสมือนรอยยิ้มและความสุขที่หนูแปะเอาไว้บนขาเทียม” ซึ่งภาพวาดนี้จะปรากฏให้เห็นอยู่ในถุงเท้าสีฟ้าในคอลเลคชั่นนี้

นาย พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ผู้ก่อตั้ง Socks & Smiles ถุงเท้าแลกยิ้ม กล่าวว่า “ Socks & Smiles เป็นกิจกรรมที่ผมก่อตั้งขึ้นจากความสนใจส่วนตัวที่อยากจะมีพื้นที่ในการช่วยเหลือบุคคลในกลุ่มต่าง ๆที่ผมมีโอกาสได้ไปพบเจอหรือเรียนรู้ สําหรับความตั้งใจที่เปิดเป็น Social Enterprise เพราะส่วนตัวมีแนวคิดว่า ธุรกิจหรือมูลนิธิสามารถหารายได้พึ่งพาตัวเองได้ จะมีความยั้งยืนในการช่วยเหลือได้ดีกว่าใน
ยุคสมัยนี้จึงได้เริ่มโปรเจคเล็กๆพร้อมเงินทุนส่วนตัวจํานวนหนึ่งหาสินค้ามาขายเป็นรายได้และนํากําไร 100% เป็นตัวส่งต่อโอกาสให้แก่บุคคลที่เราเข้าให้การช่วยเหลือ”

สําหรับใครที่เห็นด้วยกับโครงการเราและต้องการช่วยสนับสนุนการแบ่งปันรอยยิเทสามารถอุดหนุนถุงเท้าคอลเลคชั่น “ลูกเหรียง” ได้ที่ Instagram @socksandsmiles หรือ Line Official Account :
@socksandsmiles กําไรจากการขาย 100% มอบให้เพื่อการศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มลูกเหรียง ซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่ที่200,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ในระดับประถมศึกษามูลค่า12,000บาทต่อทุนต่อปี มัธยมศึกษามีมูลค่า 18,000 บาทต่อทุนต่อปี และระดับอุดมศึกษามูลค่า 25,000 บาท ต่อทุนต่อปี