กยท. เปิดบ้านร่วมหารือกับ บีโอไอ เฟ้นหาแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ตอบรับทิศทางเกษตรด้านยางพาราในอนาคต

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) จัดประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกิจการหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ที่ขอรับการส่งเสริมด้านยางพารา ณ ห้องประชุมรัษฎา กยท. สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง และผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สมาคมยางพาราไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สมาคมหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง การประชุมหาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านยางพาราครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงเงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และยังยกระดับศักยภาพทางการแข่งขัน ผลักดันภาคอุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศ สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางพารา และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืนในระยะยาว