ธ.ก.ส. ร่วมการประชุม APRACA Executive Committee Meeting ครั้งที่ 72

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมการประชุม APRACA Executive Committee Meeting ครั้งที่ 72 ผ่านระบบ Video Conferencing ซึ่งจัดโดย ธ.ก.ส. ร่วมกับสมาคมสินเชื่อเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association หรือ APRACA) โดยมี Mr.DPK Gunasekara, GM & CEO Bank of Ceylon and APRACA Chairman Mr.Prasun Kumar Das, APRACA Secretary General และผู้บริหารจากประเทศสมาชิกรวม 13 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ สาระสำคัญของการประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา การพิจารณาแผนกลยุทธ์ และการสรรหาตำแหน่ง SG ผู้นำของ APRACA คนใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ