สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริมการปลูกพืชผลตอบแทนสูงตามโครงการส่งเสริมการเกษตรเขื่อนทดน้ำผาจุก

วันที่  10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. “นายประโชติ นิลรัตน์” เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วย “นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช” หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ “นายประสิทธิ์ สว่างมณีเจริญ” หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะสื่อสารทำความเข้าใจแก่เกษตรกร และมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผลตอบแทนสูง ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรเขื่อนทดน้ำผาจุก ปี 2563 มีเกษตรกรร่วมกิจกรรม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ณ วัดพระฝาง หมู่ที่ 3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ .