ธ.ก.ส. ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้โชคดีที่ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ผ่านทาง ธ.ก.ส. A-Mobile

นางสาวนุชนาถ ปรีชาชนะชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งมอบรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้เทอร์โบ รุ่น City V จำนวน 3 รางวัล ให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งเปิดรับฝากระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์  ถึง 13 มีนาคม 2563 และได้มีการออกรางวัลไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563