กศน.จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล

สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานีจัดพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ของ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี 

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม : เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ของ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี ณ พื้นที่บริเวณภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน