สสว. ผนึกสมาพันธ์ SME ไทย เปิดห้างออนไลน์ Star Market อยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

นายวีระพงษ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดทำโครงการพัฒนากลไกกลาง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในปี 2563 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ โดยมีสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นหน่วยร่วมดำเนินโครงการสร้าง e-Marketplace Platform ชื่อ Star Market เพื่อเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ

สำหรับที่มาโครงการ Star Market นั้น สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้รับทราบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการ MSMA 2020 จำนวน 13 มาตรการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ SME ด้านการจำหน่ายสินค้า และได้มีมติเห็นชอบในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร ดำเนินการ 13 มาตรการ และ 1 ใน 13 มาตรการ คือ การส่งเสริมด้านการตลาดโดยการพัฒนากลไกกลางเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ขยายฐานลูกค้า สร้างรายได้ยั่งยืน

ผอ.สสว. ระบุว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยเพิ่มช่องทางการขายและการตลาดให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับโอกาสทางการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ลดข้อจำกัดการซื้อจากกลุ่มผู้บริโภค เพราะโครงการ Star Market เสมือนเป็นห้างออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถช็อปได้ ภายในสโลแกน “ของดีทั่วไปไทย ถูกใจคนไกลบ้าน” รวมของอร่อย ของดี ของทุกจังหวัดมาไว้ และยังช็อปปิ้งออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริการจัดส่งทั่วไทยอีกด้วย

“สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม Star Market นอกเหนือจากการช่วยเพิ่มช่องทางการขายแล้ว ยังสามารถเชื่อมบัญชีร้านค้า ระหว่าง Star Market กับ Lazada และ Shopee และอัพเดทข้อมูลสินค้า จำนวนสต๊อก การสั่งซื้อสินค้าได้อัตโนมัติ” ผอ.สสว. กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีบริการถ่ายภาพสินค้าฟรี และจัดทำเนื้อหาโปรโมทสินค้า จำนวน 3 รายการ ต่อ 1 ร้านค้า มีทีมที่ปรึกษาออนไลน์เพื่อช่วยให้คำแนะนำเรื่องการส่งเสริมการขายสินค้า ตลอดจนคลิปวิดีโอ เพื่ออบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการได้รับความรู้ในการบริหารจัดการและทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ขยายฐานลูกค้า สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Star Market คือ 1.สินค้าต้องได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 2.สินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัด ติด 1-3 อันดับ 3.ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่น 4.สินค้า GI ในท้องถิ่น โดยได้ทำการคัดเลือกจาก 4 กลุ่มสินค้า ร่วมผู้ประกอบการทั้งสิ้น 280 ราย และแบ่งกลุ่มสินค้า ดังนี้

1.อาหารวัตถุดิบและอาหารแปรรูป (อาหาร ขนม อาหารทานเล่น วัตถุดิบ เครื่องปรุง ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม) 2.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์สปา สมุนไพร) 3.สินค้าตกแต่งบ้านและของใช้ (อุปกรณ์ตกแต่งภาชนะของใช้ ภายในบ้าน ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องนอน) 4.อื่นๆ