กระบี่ มีงานวันดินโลก

หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันดินโลก ปี 2563 World Soil Day 2020 “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน : Keep soil alive, protect soil biodiversity” มี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดกระบี่ ตลอดจนหมอดินอาสาและเกษตรกร เข้าร่วมในพิธี โดยมี นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ในนามผู้แทนคณะทำงานจัดงานวันดินโลก กล่าวรายงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่