มทร.ศรีวิชัย มอบนวัตกรรมตู้ฟักไข่อัจฉริยะ สำหรับเพาะพันธุ์ลูกพันธุ์ไก่ดำ

ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ สร้างวัตกรรมตู้ฟักไข่อัจฉริยะ สำหรับเพาะพันธุ์ลูกพันธุ์ไก่ดำ

ระบบนี้เป็นชุดระบบสำเร็จรูปที่ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของตู้ฟักไข่ทั่วๆ ไปให้เป็นตู้ฟักไข่แบบอัจฉริยะ โดยการทำงานของเครื่องฟักไข่ที่มีอยู่ทั่วไปจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำในการดูและแก้ไขเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติ

สำหรับระบบระบบตู้ฟักไข่แบบอัจฉริยะสำเร็จรูปจะนำเอาหลักการและส่วนประกอบของชุด Smart-Sensor และ ระบบ IOTs ใช้ร่วมกันมาใช้ในการเฝ้าดูแลและแจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ซึ่งความสามารถของชุดนี้จะสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาของอุณหภูมิและความชื้น โดยแจ้งเตือนผ่าน Smart-Phone/PC มีการเก็บค่าข้อมูลแบบตลอดเวลา สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ และมีชุดถ่ายภาพที่จะถ่ายภาพลูกไก่ที่ฟักเป็นตัวออกมาโดยถ่ายภาพอัตโนมัติทุกๆ 6 ชั่วโมง แล้วระบบจะส่งภาพออนไลน์ไปยัง Smart-Phone/PC ของผู้ดูแลโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนเฝ้าอย่างใกล้ชิด เมื่อไก่ฟักออกจากไข่เจ้าหน้าที่จะได้นำลูกไก่ออกมาอนุบาลต่อไปป้องกันการจิกกันจะอันตรายต่อลูกไก่ ซึ่งชุดนี้สามารถติดตั้งและใช้งานได้กับตู้ฟักไข่ทั่วๆ ไปและสามารถใช้ในการฟักไข่ได้ทุกชนิด เช่น ไข่ไก่บ้าน ไข่นกกระทา ไปนกต่างๆ โดยล่าสุดได้มอบนวัตกรรมตู้ฟักไข่อัจฉริยะ สำหรับเพาะพันธุ์ลูกพันธุ์ไก่ดำและพ่อแม่พันธุ์ ให้กับกลุ่มเลี้ยงได่ดำบ้านเขาหลัก โดย ผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย เป็นแกนนำ เพื่อขยายกิจกรรมของให้เข้มแข็งต่อไป นวัตกรรมภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ที่ มทร.ศรีวิชัย พร้อมทำงานพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

สนใจข้อมูลติดต่อได้ที่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และ มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ (084) 682-1161

วศินี จิตภูษา นักประชาสัมพันธ์ (089) 655-489