กศน.ชายแดนใต้หารือแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ จัดโครงการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในสถาบันศึกษาปอเนาะ  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี