มทร.สุวรรณภูมิ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส COVID-19

นายชัชชัย กิตติไชย (ชัช ตลาดไท) พร้อมทีมงาน ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้พื้นที่มากยิ่งขึ้น