มทร.สุวรรณภูมิ รับพระราชทานหน้ากากอนามัย Surgical Mask และหน้ากากอนามัย N95

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหน้ากากอนามัย Surgical Mask และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 600 ชิ้น ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด (และโรคระบาดต่างๆ)  สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยและให้บุคลากรทางการแพทย์ป้องกันตนเองระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) รับพระราชทานจากพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา